Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

02. Husordensregler
rules-icon-png-27.jpg

Husordensregler

Publisert 20-04-2018

Husordensregler
 
Moløkken Borettslag skal være et hyggelig sted å bo for alle. Den beste måten å bidra til dette på er at den enkelte følger de reglene som er vedtatt.

Brann
Alle beboere skal sette seg inn i branninstruksen (henger i oppgangen/på nettsidene).
Alle beboere må forsikre seg om at det er fungerende røykvarslere og slukkeapparat i leiligheten.

Renhold
Styret kan ta beslutning om rengjøring av fellesarealene. Eventuelle utgifter for dette vil bli fordelt på borettslagets beboere. Vask gjerne bort flekker på veggene og sørg for at det er ryddig i fellesarealene.

Søppel
Søppelet skal ikke stå i gangene. Det skal bæres ut i søppelkassen. Husk at papp skal brettes/rives. Større ting skal kjøres bort eller oppbevares i egen bod til container kommer (normalt på våren).

Bruk av fellesrom
Fellesrommene skal ikke brukes til oppbevaring av private gjenstander. Leiligheten eller andre rom på eiendommen må ikke benyttes utenfor sitt bestemte bruksområde. Beboerne må ikke endre eiendommens preg uten styrets tillatelse.

Vaskeri
Alle skal respektere reglene i vaskeriet. Respekter reserverte vasketider, rydd opp etter deg og bruk tørkeloft. Vaskeriene bare benyttes innenfor klokken 08:00 – 22:00

Støy
Beboerne har felles ansvar for å overholde ro og orden i borettslaget, og styret oppfordrer til å vise hensyn. Støy som følge av oppussing, selskaper eller lignende skal nabovarsles.

Det skal være ro mellom kl 22:00 – 07:00, og på søn- og helligdager. Det vil si at det skal ikke være høylytt oppussingsarbeid, musikk eller annen støy som kan sjenere naboene.
I bakhagene skal det være ro mellom kl 22:00 – 07:00 alle dager.

Husdyrhold
Det er ikke tillat med varig husdyrhold. Unntakene er når helsemessige årsaker tilsier at dyrehold er gunstig for den enkelte beboer. Dokumentasjon på dette må fremlegges styret.

Annet
Ytterdørene skal alltid være låst. Vinduer på loft og i kjeller må lukkes når vær/årstiden tilsier dette (oktober-april).

Se ellers informasjon på intranett på www.molokken.com (logg inn).
 

Vedtatt på generalforsamling 2005. Tekst strukturert i avsnitt i 2024.

rules-icon-png-27.jpg

Husordensregler

Publisert 20-04-2018

Husordensregler
 
Moløkken Borettslag skal være et hyggelig sted å bo for alle. Den beste måten å bidra til dette på er at den enkelte følger de reglene som er vedtatt.

Brann
Alle beboere skal sette seg inn i branninstruksen (henger i oppgangen/på nettsidene).
Alle beboere må forsikre seg om at det er fungerende røykvarslere og slukkeapparat i leiligheten.

Renhold
Styret kan ta beslutning om rengjøring av fellesarealene. Eventuelle utgifter for dette vil bli fordelt på borettslagets beboere. Vask gjerne bort flekker på veggene og sørg for at det er ryddig i fellesarealene.

Søppel
Søppelet skal ikke stå i gangene. Det skal bæres ut i søppelkassen. Husk at papp skal brettes/rives. Større ting skal kjøres bort eller oppbevares i egen bod til container kommer (normalt på våren).

Bruk av fellesrom
Fellesrommene skal ikke brukes til oppbevaring av private gjenstander. Leiligheten eller andre rom på eiendommen må ikke benyttes utenfor sitt bestemte bruksområde. Beboerne må ikke endre eiendommens preg uten styrets tillatelse.

Vaskeri
Alle skal respektere reglene i vaskeriet. Respekter reserverte vasketider, rydd opp etter deg og bruk tørkeloft. Vaskeriene bare benyttes innenfor klokken 08:00 – 22:00

Støy
Beboerne har felles ansvar for å overholde ro og orden i borettslaget, og styret oppfordrer til å vise hensyn. Støy som følge av oppussing, selskaper eller lignende skal nabovarsles.

Det skal være ro mellom kl 22:00 – 07:00, og på søn- og helligdager. Det vil si at det skal ikke være høylytt oppussingsarbeid, musikk eller annen støy som kan sjenere naboene.
I bakhagene skal det være ro mellom kl 22:00 – 07:00 alle dager.

Husdyrhold
Det er ikke tillat med varig husdyrhold. Unntakene er når helsemessige årsaker tilsier at dyrehold er gunstig for den enkelte beboer. Dokumentasjon på dette må fremlegges styret.

Annet
Ytterdørene skal alltid være låst. Vinduer på loft og i kjeller må lukkes når vær/årstiden tilsier dette (oktober-april).

Se ellers informasjon på intranett på www.molokken.com (logg inn).
 

Vedtatt på generalforsamling 2005. Tekst strukturert i avsnitt i 2024.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Mogata 6C, Tønsberggata 1 - 10
0464, OSLO